rozpis tréninků

 

Specializujeme se na vedení a organizaci pohybových, sportovních i volnočasových aktivit

přihláška ArenA z.s.

OD BATOLAT ....DO 18  LET I KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO NÁCTILETÉ

Děti se seznamují s hudbou, zpívají, hrají si a pomocí říkadel a různých her se učí základní prvky gymnastiky,aerobiku, orientace atd.tak, jak to odpovídá jejích věku. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu. Přitom ale dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku.Cíleně sestavená cvičení, hry, pohádky a říkadla vedou děti k rozvoji pohyblivosti a obratnosti. Pomohou vypěstovat soustředění, cit pro hudbu a radost z pohybu. Při pravidelné docházce přispěje cvičební program ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu, obranyschopnosti a odolnosti organismu.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

jednoduché pohybové aktivity doplněné krátkými říkankami;  hry v kolektivu, motorické dráhy a jiné, doporučený věk 1,5 - 3 ; Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Dbáme na zdravotní hledisko všech aktivit. Děti si postupně zvykají na kolektiv

VŠESTRANNOST (pro děti ve věku 3 – 5 let)

Děti se seznamují s hudbou, zpívají, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku tak, jak to odpovídá jejích věku. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu. Přitom ale dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku.Cíleně sestavená cvičení, hry, pohádky a říkadla vedou děti k rozvoji pohyblivosti a obratnosti. Pomohou vypěstovat soustředění, cit pro hudbu a radost z pohybu. Při pravidelné docházce přispěje cvičební program ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu, obranyschopnosti a odolnosti organismu.

zdraví prospěšné a zábavné cvičení. Dbáme na všestranný pohybový rozvoj, zdravotní hledisko, utváření kladného vztahu ke sportu.

Na našich lekcích máte jistotu, že aktivity jsou vybírány tak, aby rozvíjely dovednosti a schopnosti Vašeho dítěte dle jeho aktuálních možností; naše cvičení prospívá zdravému vývoji dětí, spolupracujeme s odborníky z oboru fyzioterapie a pediatrie; pro děti musí být cvičení především zábavná hra! Děláme vše pro to, aby si děti pohyb zamilovaly a vracely se k němu i do budoucna. 

(pro děti ve věku 6 – 11 let)  DĚTI NA STARTU

Současná moderní forma kondičního a vytrvalostního tréninku, která optimálně působí na rovnoměrný růst a rozvoj osobnosti. Zvýší kondici, zlepší odolnost organismu, rozvine cit pro hudbu a koordinaci pohybu. Kurzy vedou instruktoři aerobiku a gymnastiky.

(Pro děti ve věku 6 – 16 let) AEROBIK, KONDICE, STEP AEROBIK

Pro všechny děti, které mají rády pohyb, a chtějí si dvakrát týdně dát trošku do těla a zacvičit podle hudby,ale rovněž i pro ty,které dosáhly potřebné výkonnosti, aby se mohly připravovat na soutěže typu „B“ v podiových skladbách a komerčním aerobiku

 

KKTJ - KONDIČNÍ A KOMPENZAČNÍ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

Kompenzační cvičení