CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

jednoduché pohybové aktivity doplněné krátkými říkankami;  hry v kolektivu, motorické dráhy a jiné, doporučený věk 1,5 - 3 ; Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Dbáme na zdravotní hledisko všech aktivit. Děti si postupně zvykají na kolektiv