všestrannost 12 až 18 let a sportovní aerobik

Pro děti ve věku 12 – 16 let

Pro všechny děti, které mají rády pohyb, a chtějí si dvakrát týdně dát trošku do těla a zacvičit podle hudby,ale rovněž i pro ty,které dosáhly potřebné výkonnosti, aby se mohly připravovat na soutěže typu „B“ v podiových skladbách a komerčním aerobiku

výběrové děti, které dosáhly potřebné výkonnosti, aby se mohly připravovat na soutěže ve sportovním aerobiku a fitness týmech