všestrannost (3 - 5 let)

VŠESTRANNOST (pro děti ve věku 3 – 5 let)

Děti se seznamují s hudbou, zpívají, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku tak, jak to odpovídá jejích věku. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu. Přitom ale dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku.Cíleně sestavená cvičení, hry, pohádky a říkadla vedou děti k rozvoji pohyblivosti a obratnosti. Pomohou vypěstovat soustředění, cit pro hudbu a radost z pohybu. Při pravidelné docházce přispěje cvičební program ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu, obranyschopnosti a odolnosti organismu.

zdraví prospěšné a zábavné cvičení. Dbáme na všestranný pohybový rozvoj, zdravotní hledisko, utváření kladného vztahu ke sportu.

Na našich lekcích máte jistotu, že aktivity jsou vybírány tak, aby rozvíjely dovednosti a schopnosti Vašeho dítěte dle jeho aktuálních možností; naše cvičení prospívá zdravému vývoji dětí, spolupracujeme s odborníky z oboru fyzioterapie a pediatrie; pro děti musí být cvičení především zábavná hra! Děláme vše pro to, aby si děti pohyb zamilovaly a vracely se k němu i do budoucna.